Історія журналу

Журнал існує з 1997 року. Засновник: ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури". Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 2376 від 09.01.1997 р. Свідоцтво-серія ДК № 1291 від 20.03.2003 р. про внесення ДВНЗ ПДАБА як суб'єкта видавничої справи до держреєстру видавців та поширювачів видавничої продукції. ISSN 2413-7405. Мова видання: українська, російська, англійська.