Фінансування журналу

Видавець

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Спонсори

немає

Джерела підтримки

Журнал видається за рахунок грошових внесків авторів наукових статей за опублікування матеріалів у Виданні