DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.240418.27.263

Вплив неметалевих включень та продуктів корозії на знос поверхні ковзання залізничних коліс

S. I. Gubenko

Анотація


Постановка проблеми. Становить цікавість дослідити вплив неметалевих включень і продуктів корозії колісної сталі на утворення частинок зносу на поверхні ковзання залізничних коліс. Необхідно також виявити особливості взаємодії колісної сталі з навколишнє середовищем в процесі експлуатації залізничних коліс. Мета роботи − вивчення механізмів  утворення частинок зносу на поверхні ковзання залізничних коліс у процесі експлуатації. Методика. Досліджено вплив включень і продуктів корозії на механізм зносу залізничних коліс із сталі марки R7, які пропрацювали близько 5 років під пасажирським потягом, колеса були вилучені з експлуатації через граничний знос ободів. Вивчали макроструктуру та мікроструктуру колісної сталі по ширині ободів. Дослідження проводили декількома методами: металографічним ("Neophot−21"), електронно-мікроскопічним (JSM−35). Результати. Досліджували особливості утворення частинок зносу поблизу неметалевих включень і продуктів корозії, які пов´язані зі структурними змінами поблизу поверхні ковзання залізничних коліс, а також із взаємодією сталі з навколишнім середовищем у процесі експлуатації. Показано вплив різних факторів на роль неметалевих включень і продуктів корозії в утворенні частинок зносу, що дає можливість прогнозувати характер зносу поверхні ковзання залізничних коліс за різних умов експлуатації. Наукова новизна. Встановлено основні джерела та взаємний вплив різних факторів на утворення частинок зносу поблизу неметалевих включень і продуктів корозії, що дає можливість прогнозувати характер зносу поверхні ковзання залізничних коліс за різних умов експлуатації. Практична значимість. Отримані результати допоможуть розробити методи і режими виплавки колісної сталі, що дозволить впливати на розміри, склад, структуру і розподіл неметалевих включень, а також протикорозійні заходи з метою підвищення надійності і зносостійкості залізничних коліс.


Ключові слова


залізничне колесо; колісна сталь; знос; неметалеві включення; корозія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Есаулов В. П. Конструкции железнодорожных колес мира : монография / [В. П. Есаулов, А. И. Козловский, А. Т. Есаулов, М. И. Староселецкий]. – Дніпропетровськ : Січ, 1997. – 428 с.

Таран Ю. Н. Структурные изменения в ободьях железнодорожных колес с разным профилем поверхности катания / Ю. Н. Таран, В. П. Есаулов, С. И. Губенко // Известия вузов. Черная металлургия. – 1989. – № 9. – С. 101–105.

Таран Ю. Н. Повышение износостойкости железнодорожных колес с разным профилем поверхности катания / Ю. Н. Таран, В. П. Есаулов, С. И. Губенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2000. – № 2. – С. 42–44.

Марченко Е. А. О природе износа поверхностей металлов при трении : монография / Е. А. Марченко. – Москва : Наука, 1979. – 118 с.

Suh N. P. The Delamination Theory of Wear / N. P. Suh // Wear. – 1973. – Vol. 23. – № 1. – Pp. 111–124.

Ресурс и ремонтопригодность колесных пар подвижного состава железных дорог : монография / [А. А. Воробьев, С. И. Губенко, И. А. Иванов и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 264 с.

Лихтман В. И. Физико-химическая механика материалов : монография / [В. И. Лихтман, Е. Д. Щукин, П. А. Ребиндер]. – Москва : Изд. Академии наук СССР, 1962. – 303 с.

Губенко С. И. Неметаллические включения в стали : монография / [С. И. Губенко, В. В. Парусов, И. В. Деревянченко]. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2005. – 536 с.

Губенко С. И. Неметаллические включения и прочность сталей : монография / Губенко С. И. – Германия, Саарбрюкен (Saarbrücken) : LAP LAMBERT. – Palmarium academic publishing, 2015. – 476 с.

Губенко С. И. Неметаллические включения в стали : монография / [С. И. Губенко, С. П. Ошкадеров]. – Киев : Наукова думка, 2016. – 528 с.

Губенко С. И. Межфазные границы включение – матрица в сталях : монограия / С. И. Губенко. – Germany – Mauritius, Beau Bassin. – Palmarium academic publishing, 2017. – 506 с.

Денисенко О. І. Розподіл температури одновимірного зразка в умовах місцевої термообробки / О. І. Денисенко, В. І. Цоцко, І. М. Спиридонова, Б. Г. Пелешенко // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 9. – № 1 (2008). – С. 181–184.


Пристатейна бібліографія ГОСТ