DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.260319.30.298

Види і структура гетерофазних включень в сталях

S. I. Gubenko, V. N. Bespalko

Анотація


Мета. Проблема впливу гетерофазних неметалевих включень на властивості сталей є актуальною.  Метою роботи було вивчення основних типів і структур гетерофазних неметалевих включень в сталях. Методика. Застосовували комплексні методи дослідження гетерофазних неметалевих включень (металографічний, петрографічний, мікрорентгеноспектральний аналіз). Результати. Встановлено, що гетерофазні включення мають різну структуру і фазовий склад. Показано особливості різних сполучень фаз в мікрокомпозітних включеннях. Встановлено основні види гетерофазних включень в сталях. Наукова новизна. Встановлено особливості будови гетерофазних включень в сталях. Запропоновано класифікацію мікрокомпозітних гетерофазних включень: включення першого типу «тугоплавка фаза, оточена легкоплавкою оболонкою»; включення другого типу «фази поруч»; включення третього типу «евтектики»; включення четвертого типу «дисперсні фази в неметалевій матриці»; включення п'ятого типу «евтектика включення − матриця». Практична значимість. Використання отриманих результатів дозволить розробити технології отримання сталей з регламентованими змістом і видами гетерофазних неметалевих включень, що істотно підвищить їх технологічні, механічні та експлуатаційні властивості.


Ключові слова


сталь, гетерофазні неметалеві включення; мікрокомпозитні включення; структура; фазовий склад

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Неметаллические включения в стали : монография / [С. И. Губенко, С. П. Ошкадеров]. − Киев : Наукова думка, 2016. – 528 с. 2. Губенко С. И., Галкин А.М. К вопросу о природе красноломкости стали / С. И. Губенко, А. М. Галкин // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1984. – № 10. – С. 11–15. 3. Бельченко Г. И. Микронеоднородная деформация стали, содержащей неметаллические включения / Г. И. Бельченко, С. И. Губенко // Известия АН СССР. Металлы. – 1981. – № 4. – С. 94–97. 4. Губенко С. И. Возможности трансформации неметаллических включений и межфазных границ включение-матрица при высокоэнергетических обработках сталей / С. И. Губенко // Металлофизика, новейшие технологии. – 2014. – Т. 36, № 3. – С. 287– 315. 5. Gubenko S. Influence of Nonmetallic Inclusions on Microbreaks Formation in Wheel Steel and Railway Wheels / S. Gubenko, Y. Proidak, A. Kozlovsky, A. Shramko, M. Iskov // Telematics, Logistics and Transport Safety : mater. of VIII-th scient. conf. TLTS’08. – Poland, Katowice-Cieszyn. – 2008. 6. Включения в легированных сталях и сплавах : монография / [М И. Виноград, Г. П. Громова]. − Москва : Металлургия, 1972. – 216 с. 7. Неметаллические включения в стали : монография / [Р. Кисслинг, Н. Ланге]. – Москва : Металлургия, 1968. – 124 с. 8. Петрография неметаллических включений : монография / [Т. И. Литвинова, В. П. Пирожкова, А. К. Петров]. – Москва : Металлургия, 1972. – 460 с. 9. Основы металлографии чугуна : моноорафия / [К. П. Бунин, Я. Н. Малиночка, Ю. Н. Таран]. – Москва : Металлургия, 1969. – 415 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ