DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.240418.32.264

Імітаційне моделювання багатопараметричних технологій

Yu. I. Dubrov

Анотація


Постановка проблеми. У моделюванні багатопараметричних технологій великий, а іноді й непередбачуваний вплив на функцію мети становлять фактори, які ми часто відносимо до випадкових. Урахування «випадковості» у створюваних математичних моделях, як правило, задається сукупністю випадкових факторів, при цьому враховується скінченновимірний їх розподіл. Такий підхід до обліку випадковості важко здійснити. Раніше багато авторів провели численні дослідження, які показали, що моделювання випадковості може проводитися за рахунок підключення до процесу ідентифікації генератора випадкових чисел. Результати та їх обговорення. У статті показано, що генератор випадкових чисел часто реалізується Природою, і цим самим Природа включає вплив на ідентифікований процес випадкових факторів. Для того щоб показати закономірності появи випадкових факторів, наводиться їх геометрична інтерпретація. Розглянуто механізм роботи генератора, що реалізовується під час моделювання багатопараметричної технології. Наголошується, що кожній багатопараметричній технології властива природна неповнота формальної аксіоматики. Висновки. На реальному прикладі показано, як у зменшеному масштабі часу застосування способу ідентифікації зумовлює підвищення ймовірності виявлення раціональних управлінь багатопараметричною технологією.


Ключові слова


генератор випадкових чисел; складна система; математична модель; випадковий пошук; гіперсфера; функція мети

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пути идентификации периодических многокритериальных технологий : монография / [Ю. Дубров, В. Большаков, В. Волчук]. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2015. – 236 с. – Режим доступа : https://www.palmarium-publishing.ru/extern/listprojects

Большаков В. И. Идентификация многопараметрических, многокритериальных технологий и пути их практической реализации / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2013. – № 4. – С. 5–11.

Большаков В. І. Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації / В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. – 2013. – № 8. – С. 66–72. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67873

Большаков В. И. О прогнозировании качества целевого продукта в периодических технологиях / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2014. – № 11. – С. 77–81. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.11.0771

Volchuk V. Method of material quality estimation with usage of multifractal formalism / V. Volchuk, I. Klymenko, S. Kroviakov, M. Orešković // Tehnički glasnik – Technical Journal. – 2018. – Vol. 12. – № 2. – Pр. 93–97. – Режим доступа : https://hrcak.srce.hr/202359

Основы организации фрактального моделирования : монография / [В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров]. – Киев : Академпериодика НАН Украины, 2017. – 170 с.

Bolshakov V. I. Regularization of One Conditionally Ill-Posed Problem of Extractive Metallurgy / V. I. Bolshakov, V. M. Volchuk, Yu. I. Dubrov // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – 2018. – Vol. 40. – № 9. – Pр. 1165–1171. – Режим доступа : https://DOI: 10.15407/mfint.40.09.1165

Волчук В. Н. К применению фрактального формализма при ранжировании критериев качества многопараметрических технологий / В. Н. Волчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017. – Т. 39. – № 7. – С. 949—957. – Режим доступа : http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i07/0949.html

Fractals and properties of materials : monograph / [V. Bol’shakov, V. Volchuk, Yu. Dubrov]. – Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2016. – 140 p. – Режим доступа : https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/tr/book/978-3-330-01812-9/fractals-and-properties-of-materials?search=Fractals

Пути применения теории фракталов : монография / [В. Большаков, В. Волчук, Ю. Дубров]. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2016. – 146 с. – Режим доступа : https://www.palmarium-publishing.ru/extern/listprojects

Растригин Л. А. Случайный поиск в задачах оптимизации многопараметрических систем / [Л. А. Растригин]. – Рига : Зинатне, 1965. – 212 с.

Строгалев В. П., Толкачева И. О. Имитационное моделирование : монография / [В. П Строгалев, И. О. Толкачева]. – Москва : МГТУ им. Баумана, 2008. – 288 с.

Wooldridge D. E. The machinery of the brain / D. E. Wooldridge. – New York : McGraw-Hill, 1963. – 252 p.

Zeeman E. C. A catastrophe machine / E. C. Zeeman. – Edinburg : Edinburg University Press. 1978. – Vol. 4. – P. 276.

Poston T. Catastrophe the oryandits applications / [T. Poston, I. Stewart]. – London : Reprintofthe Pitman Publishing, 1978. – 512 p.

Большаков Вад. І. Часткова компенсація неповноти формальної аксіоматики при ідентифікації структури металу / Вад. І. Большаков В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. – 2014. – № 12. – С. 45–48. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/73434

Большаков В. И. Материаловедческие аспекты применения частичной компенсации неполноты формальной аксиоматики / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015. – № 5. – С. 10–16. – Режим доступа : http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/47385/43497

Бир С. Кибернетика и управление производством / [С. Бир]. – Москва : Наука, 1963. – 276 с.

Capitanelli R. Asymptotics for mixed Dirichlet–Robin problems in irregular domains / R. Capitanelli // Journal of Mathematical Analysis and Applications. – 2010. – Vol. 362. – №. 2. – P. 450–459. – Режим доступа : https://doi:10.1016/j.jmaa.2009.09.042

Capitanelli R. Nonlinear energy forms on certain fractal curves / R. Capitanelli // Journal of Nonlinear and Convex Analysis. – 2002. – Vol. 3. – №. 1. – P. 67–80.

Большаков В. И. Особенности применения мультифрактального формализма в материаловедении / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2008. – № 11. – С. 99–107. – Режим доступа : http://www.dopovidi.nas.gov.ua/2008-11/08-11-17.pdf

Большаков В. И. Фрактальный подход при идентификации сложных систем / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2017. – № 6. – С. 46–50. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/ dopovidi2017.06.00

Большаков В. И. Применение фрактального моделирования при оценке структуры и свойств металлов / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2018. – № 1. – С. 50–55. – Режим доступа : https://DOI:10.30838/J.PMHTM.2413.240418.50.105

Большаков В. И. Материаловедческие аспекты применения вейвлетно-мультифрактального подхода для оценки структуры и свойств малоуглеродистой стали / В. И. Большаков, В. Н. Волчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – Т. 33. – № 3. – С. 347–360.

Большаков В. И. Организация фрактального моделирования / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2018. – № 6. – С. 67–72. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.067

Большаков В. И. Топологические и фрактальные инварианты структуры для оценки качества металла / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2017. – № 4. – С. 42–48. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.04.00

Паск Г. Принципы самоорганизации / Г. Паск // Модель эволюции : сб. докл. – Москва : Мир, 1966. – С. 284−314.

Hamming R. W. Error-detecting and error-correcting codes / R. W. Hamming // Bell System Technical Journal. – 1950. – Vol. 29. – №. 2. – P. 147.


Пристатейна бібліографія ГОСТ