DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.250619.37.320

Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів

L. M. Deineko, P. I. Loboda, V. O. Stolbovyi

Анотація


Анотація. Мета дослідження розробити параметри фінішної комплексної зміцнювальної технології обробки сталевих листових карт для основних частин індивідуальних бронежилетів (захисні частини переду та спинки) типу В, яка здатна забезпечити металу плануємий рівень механічних властивостей на рівень V−VІ класу захисту (ДСТУ ХХХ1: 201) та конструктивно-технологічні параметри обладнання для  її реалізації (пічного, гартівного, охолоджувальних середовищ, установки для  азотування в плазмі вакуумно-дугового розряду тощо). Методики аналітична та експериментальна. Результати роботи рекомендації щодо параметрів фінішної комплексної зміцнювальної технології обробки сталевих листових карт для основних частин індивідуальних бронежилетів та конструктивно-технологічних параметрів обладнання для її реалізації в промисловості, у разі використання яких можливо отримувати основні частини для вітчизняних  бронежилетів V−VІ класу захисту. Наукова новизна результатів досліджень визначається параметрами технологій термічної обробки сталевих листових карт для основних частин індивідуальних бронежилетів (для отримання гомогенної або гетерогенної броні) та особливостями конструктивно-технологічних параметрів  обладнання для їх реалізації в промисловості. Практична значимість результатів досліджень полягає у можливості використання розробок для організації спеціалізованого підприємства з виробництва бронелистів для протикульових жилетів на рівень V−VІ класу захисту.


Ключові слова


сталеві протикульові бронелисти; механічні властивості; термічна та хіміко-термічна обробка; азотування в плазмі вакуумно-дугового розряду; індивідуальний бронежилет; основний жорсткий елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Технологія машинобудування. Основи отримання вакуумно-дугових покриттів : підручник / [А. О. Андреєв, В. М. Павленко, Ю. О. Сисоєв]. – Харків : Нац. Аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського. – 2018. – 288 с.

Вакуумно-дуговые покрытия : учебник [А. А. Андреев, Л. П. Саблев, С. Н. Григорьев]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2010. – 318с.

Спосіб хіміко-термічної обробки сталевих виробів : Патент України 117008U C23C 1432 на корисну модель / А. О. Андреєв, О. С. Жиров, О. В. Соболь, В. О. Столбовий та ін. – Бюл. № 11 від 12.06.2017. – 2017.

REFERENCES

Andreyev A.O., Pavlenko V.M. and Sisoyev Yu.O. Tehnologiya mashinobuduvannya. Osnovi otrimannya vakuumno-dugovih pokrittiv : pidruchnik [Technology of mechanical engineering. Basics of vacuum-arc coatings: a textbook]. Kharkiv : National Aerospace untitled M.Ye. Zhukovsky, 2018, 288 p. (in Ukrainian).

Andreyev A.A., Sablev L.P. and Grigorev S.N. Vakuumno-dugovye pokrytiya [Vacuum arc coating]. Kharkiv, NNC HFTI, 2010, 318 p. (in Russian).

Andreyev A.O., Jirov O.S., Sobol’ O.V., Stolboviy V.O. and oth. Patent Ukraїni 117008U C23C 1432 na korisnu model [Patent of Ukraine 117008U C23C 14 32 on the utility model]. Sposіb hіmіko-termіchnoї obrobki stalevih virobіv [Method of chemical and thermal treatment of steel products]. Byul. no. 11 from 12.06.2017, 2017. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ