DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.260319.36.299

Використання апаратно-програмного забезпечення для оптимізації нових та діючих технологій і обладнання для термічного зміцнення рейок

L. N. Deineko, V. O. Moskаlenko, G. I. Perchun

Анотація


Мета роботи – визначити параметри режиму нагріву головки рейки широкої колії виробництва металургійного комбінату «Азовсталь» (м. Маріуполь) з використанням струму високої частоти (СВЧ) та характеристики обладнання, яке необхідне для отримання зміцненого шару металу на глибині 22 мм від поверхні катання згідно до вимог ГОСТ Р 51685-2013. Методики : аналітична та експериментальна. Результати досліджень показали, що для досягнення нормованої глибини зміцненого шару металу у головці  термічно зміцнених рейок необхідно визначити раціональні величини частоти струму, потужності, яка підводиться до індуктора, часу нагріву та інші параметри, для чого в лабораторних умовах з використанням вітчизняного апаратно-програмного забезпечення провести необхідні експерименти, що дозволить суттєво скоротити витрати на створення промислових потужностей для виготовлення рейок з нормованим рівнем властивостей та підвищити інформативність отриманих результатів. Наукова новизна результатів досліджень визначається параметрами розробки та їх впливом на процеси структуроутворення і властивості металу зміцненого шару головки рейки. Практична значимість розробки полягає у можливості використання їх для реконструкції діючого обладнання РБЦ ПАО «МК АЗОВСТАЛЬ».


Ключові слова


рейка широкої колії; установка для нагріву СВЧ; структура;твердість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Добривечер В. В. Программный комплекс “IQLab”, коммерчески распространяемый ТОВ «Интенсивные технологии ЛТД» (iqlab@itl.kiev.ua) / В. В. Добривечер, Е. Н. Зотов, Н. И. Кобаско, В. С. Моргунюк, Ю. В. Сергеев. 2. Зотов Е. Н. Использование программы IQLab для выбора оптимальных режимов процесса термообработки стальных изделий / Е. Н. Зотов, А. А. Москаленко, В. В. Добривечер, Н. И. Кобаско, Л. Н. Дейнеко // Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов (ОТТОМ-6). – Ч. 1. – Харьков : ННЦ ХФТИ, ИПЦ «Контраст», 2005. – С. 106–115. 3. Оборудование термических цехов, технологии термической и комбинированной обработки металлопродукции : монография / [В. И. Большаков, И. Е. Долженков, А. В. Зайцев]. – Днепропетровск : РИА Днепр-VAL, 2010. – 619 с. 4. Ассонов А. Д. Высокочастотный нагрев в процессах поверхностного упрочнения / А. Д. Ассонов, Ю. С. Золотаревский, А. И. Попова // Структура и свойства термически обработанной стали. – Москва : Машгиз, 1951. – С. 34–47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ