DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.260319.49.301

Структура та фізико-механічні властивості електролітичних сплавів Ni–Co

D. G. Korolyanchuk, V. I. Ovcharenko, V. V. Trofimenko

Анотація


Мета. Розробка альтернативних покриттів, які можуть бути близькими за властивостями хромовим, а технологія їх отримання і електроліти − екологічно безпечними. Дослідження фізико-механічних властивостей і морфології поверхні нікель-кобальтових покриттів, нанесених з мало- або нетоксичних електролітів. Вибір режимів, при яких одержуються найбільш тверді і блискучі покриття. Методика. Проведено рентгенографічне визначення фазового складу нікель-кобальтових електролітичних осадів. Досліджено морфологію поверхні, відбивну здатність і мікротвердість покриттів. Результати. Виявлено можливість отримання нікель-кобальтових покриттів, які осаджуються з мало- або нетоксичних електролітів, для заміни хромових. Встановлено режими та оптимальні умови отримання покриттів сплавом Ni−Co в залежності від призначення. Показано, що нікель-кобальтові покриття можуть використовуватися як захисно-декоративні, так і в якості твердих шарів при відновленні деталей, що зносилися. Наукова новизна. Обговорюється вплив режиму осадження на формування фізико-механічних властивостей і морфології поверхні електролітичних покриттів сплавом Ni−Co. Практична значимість. Результати досліджень дозволяють отримувати електролітичні нікель-кобальтові покриття з високою відбивною здатністю і твердістю на заміну хромовим.


Ключові слова


нікель-кобальтові покриття; електроосадження; морфологія поверхні; відбивна здатність; мікротвердість

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Электролитические сплавы : монография / [Н. П. Федотьев, Н. Н. Бибиков, П. М. Вячеславов, С. Я. Грилихес]. – Москва – Ленинград : Машгиз, 1962. – 312 с. 2. Брехаря Г. П. Структура и свойства кристаллических и аморфных покрытий на основе хрома, полученных осаждением из электролита / Г. П. Брехаря, Е. Ю. Гертц, А. Б. Мельник, В. В. Немошкаленко, Е. Р. Попов, А. П. Шпак / Металлофизика и новейшие технологии. − 1999. − Т. 21, № 7. − С. 22−27. 3. Ефимов Е. А. О процессе электроосаждения хрома / Е. А. Ефимов, Л. Д. Ток, В. В. Черных // Защита металлов. − 1998. − № 3. − С. 319−321. 4. Weston D.P. Wear Behavior of Electrodeposited Cobalt and Cobalt–Tungsten Alloy Coatings for Replacement of Electrodeposited Chromium / D.P. Weston, P.H. Shipway, S.J. Harris, M.K. Cheng // Wear. − 2009. − 267. − Pp. 934–943. 5. Виноградов С. С. Экологически безопасное гальваническое производство : монография / С. С. Виноградов. Под ред. проф. В. Н. Кудрявцева. – Москва : Глобус, 2002. – 352 с. 6. Абихлаиров А. И. Получение блескообразователя для блестящего никелирования / А. И. Абихлаиров, Е. Г. Гилажов, Б. И. Куанышев // Весник АГТУ. – 2008. – № 2 (43). – С. 229– 231. 7. Шеркунов В. Г. Использование поперечного сегмента перелива при нанесении гальванического защитного никель-кобальтового покрытия / В. Г. Шеркунов, А. Е. Власов, П. Тезе // Известия ТулГУ. Технические науки. – 2017. – Вып. 2. – С. 218– 226. 8. Растровая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ : учеб. пособ. / [И. Ю. Пашкеев, О. В. Самойлова, В. И. Гераскин, Т. М. Лонзингер; под общ. ред. Г. Г. Михайлова]. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 47 с. 9. Рентгеновский фазовый анализ поликристаллических материалов : электронное учебно-методическое пособие / [В. Н. Трушин, П. В. Андреев, М. А. Фаддеев]. – Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2012. – 89 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ