DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.240418.52.267

Вплив лазерної дії на утворення тріщин поблизу включень за деформації в інтервалі температур 25...900 °С

S. I. Gubenko, I. O. Nikulchenko

Анотація


Мета дослідження – виявлення впливу режиму лазерної дії на механізм і параметри утворення мікроруйнувань уздовж міжфазних меж включення – матриця сталі за різних швидкостей деформації в інтервалі температур 25...900 °С. Методика. Матеріалами для досліджень стали промислові сталі, які містять різні неметалеві включення. Зразки різних сталей з попередньо полірованою поверхнею піддавали лазерному опроміненню на установках ГОС-30М і КВАНТ-16, і деформації на установці ІМАШ. Результаты. Встановлено вплив температурно-швидкісного режиму деформування за різних швидкостей деформації в інтервалі температур 25...900 °С, а також енергії лазерного імпульсу і тривалості впливу на параметри зародження і розвитку крихких розшарувань. Показано, що в інтервалі температур 25...900 °С за різних швидкостей деформації, чим вища температура деформації, тим більша величина критичного ступеня деформації для всіх видів включень і мікроруйнувань. Наукова новизна. Встановлено вплив швидкості деформування на величину критичного ступеня деформації в інтервалі температур 25...900 °С, за досягнення якої виникають мікроруйнування поблизу включень після попередньої лазерної обробки. Практична значимість. Отримані результати допоможуть розробити режими лазерної обробки, які дозволять використовувати неметалеві включения как внутрішні джерела мікролегування, що сприятиме цілеспрямованому впливу на тріщиностійкість сталей.


Ключові слова


сталь; неметалеві включення; лазерна дія; тріщини; деформація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Неметаллические включения в стали: монография / [С. И. Губенко, С. П. Ошкадеров]. − Киев : Наукова думка, 2016. − 528 с.

Неметаллические включения и усталость стали : монография / [А. Б. Куслицкий]. − Киев : Техника, 1976. − 128 с.

Губенко С. И. К вопросу о природе красноломкости стали / С. И. Губенко, А. М. Галкин // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1984. – № 10. – С. 11–15.

Бельченко Г. И. Микронеоднородная деформация стали, содержащей неметаллические включения / Г. И. Бельченко, С. И. Губенко // Известия АН СССР. Металлы. – 1981. – № 4. – С. 94–97.

Gubenko S. Influence of Nonmetallic Inclusions on Microbreaks Formation in Wheel Steel and Railway Wheels / S. Gubenko, Yu. Proidak, A. Kozlovsky, A. Shramko, M. Iskov // Materials of VIII-th Scientific Conference “Telematics, Logistics and Transport Safety” TLTS’08. – Poland, Katowice–Cieszyn. – 2008. – Pp. 14–19.

Упрочнение деталей лучом лазера : монография / [В. С. Коваленко, Л. Ф. Головко, Г. В. Меркулов, А. И. Стрижак]. – Киев : Техника, 1981. – 131 с.

Лазерная поверхностная обработка металлов и сплавов : монография / [П. А. Леонтьев, Н. Т. Чеканов, М. Г. Хан]. – Москва : Металлургия, 1986. – 142 с.

Лазерная и электроннолучевая обработка материалов : справочник / [Н. Н. Рыкалин, А. А. Углов, И. В. Зуев, А. Н. Кокора]. – Москва : Машиностроение, 1985. – 496 с.

Денисенко О. І. Розподіл температури одновимірного зразка в умовах місцевої термообробки / О. І. Денисенко, В. І. Цоцко, І. М. Спиридонова, Б. Г. Пелешенко // Фізика і хімія твердого тіла. – Т. 9. – № 1 (2008). – С. 181–184.

Губенко С. И. Возможности трансформации неметаллических включений и межфазных границ включение – матрица при высокоэнергетических обработках / Металлофизика, новейшие технологи. – 2014. – Т. 36. – № 3. – C. 287–315.


Пристатейна бібліографія ГОСТ