DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.260319.59.303

Дослідження впливу зовнішнього навантаження на розподіл пластичної деформації в структурі низьковуглецевих мікролегованих сталей після прискореного охолодження

D. V. Laukhin, A. V. Beketov, N. A. Rott, I. A. Tyuterev, S. V. Ivantsov, A. V. Shapoval, E. A. Bragar

Анотація


Мета. Дослідити вплив зовнішнього навантаження на пластичну деформацію структурних складових низьковуглецевих мікролегованих сталей після прискореного охолодження. Методика. Аналіз поведінки металу при розтягуванні до певного рівня навантаження; подальше експериментальне дослідження структури зразків. Результати. Для сталей Ст3сп, 09Г2С, 10ХСНД, 10Г2ФБ досліджено вплив зовнішнього навантаження на пластичну деформацію структурних складових низьковуглецевих мікролегованих сталей після прискореного охолодження. Наукова новизна. Отриманні в роботі результати показують взаємозв’язок між зовнішнім навантаженням та відповідним розповсюдженням пластичної деформації з урахуванням структурного стану. Практична значимість. Розробка шляхів стабілізації механічних властивостей, зокрема ударної в’язкості, товстолистового прокату з низьковуглецевих мікролегованих сталей вітчизняного виробництва на основі встановлення взаємозв’язку параметрів структури та поверхонь руйнування.


Ключові слова


структурний стан; бейніт; мартенсит; пластична деформація; навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Новые методы оценки сопротивления хрупкому разрушению / Под редакцией академика Ю. И. Работнова. − Москва : Мир, 1972. – 440 с. – Режим доступу : http://www.mexanik.ru/0924/ann0924.htm 2. Работронов Ю. Н. Введение в механику разрушения : монография / Ю. Н. Работронов. – Москва : Наука, 1987. – 80 с. – Режим доступу : https://www.twirpx.com/file/473828/ 3. Жесткость и прочность стальных деталей : монография / Я. Немец. – Москва : Машиностроение, 1970. – 528 с. – Режим доступу : http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=84315 4. Фрактография и атлас фрактограмм : справочник / Под ред. Дж. Феллоуза. – Москва : Металлургия, 1982. – 487 с. – Режим доступу: http://www.studmed.ru/fellouz-dzh-red-fraktografiya-i-atlas-fraktogramm_8755fb847c6.html 5. Пластичность и разрушение / Под ред. В. Л. Колмогорова. – Москва : Металлургия, 1977. – 366 с. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/347296/ 6. Золотаревский В. С. Механические свойства металлов : учеб. для вузов / В. С. Золотаревский. – Москва : Металлургия, 1983. – 352 с. – Режим доступу : http://www.studmed.ru/zolotarevskiy-vs-mehanicheskie-svoystva-metallov_ff2f9efe786.html 7. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение (с Изменениями № 1, 2, 3). Дата введения 1986-01-01. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/gost-1497-84


Пристатейна бібліографія ГОСТ