DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.230419.61.295

Формування структури та властивостей литих деталей зі сплаву АК7ч із використанням комплексної обробки

R. A. Frolov, I. P. Volchok, A. A. Mityayev, V. V. Lukinov

Анотація


Мета. Формування розрізненої недендритної структури та підвищення механічних властивостей деталей типу «диск» із сплаву АК7ч. Методика. Матеріалом для даного дослідження обрано сплав АК7ч. Частина шихти була замінена на дрібнокристалічний переплав. Експериментальні плавки за трьома різними технологічними варіантами проводили в газовій печі. Дослідження структури здійснювали на поперечних шліфах деталей типу «диск», контроль механічних властивостей здійснювали на зразках, виготовлених відповідно до ГОСТ 1497-84 після термічної обробки по режиму Т5. Результати. Проведені дослідження показали, що комплексне застосування модифікувальної обробки і дрібнокристалічного переплаву, здатне значно підвищити механічні властивості вторинних алюмінієвих сплавів. Наукова новизна. Вперше в умовах виробництва була застосована технологія комплексної обробки розплаву модифікувальним комплексом та дрібнокристалічним переплавом. Практична значимість. Отримані результати дозволяють підвищити якість литих деталей.


Ключові слова


алюміній; інтерметалідні фази; структура; пластичність; модифікувальна обробка; шихта

Повний текст:

PDF

Посилання


Марочник сталей и сплавов / [Ю. Г. Драгунов, А. С. Зубченко, Ю. В. Каширский и др.]. – Москва : 2014. − 1216 с. 2. Модифицирование сплавов / Е. И. Марукович, В. Ю. Стеценко. – Минск : Беларуская навука, 2009. – 192 с. 3. Немененок Б.М. Теория и практика комплексного модифицирования силуминов / Б. М. Немененок. – Минск : Технопринт, 1999. – 1072 с. 4. Ferguson J. B. Correlation vs. Causation : The Effects of Ultrasonic Melt Treatment on Cast Metal Grain Size / J. B. Ferguson, Benjamin F. Schultz, Kyu Cho, Pradeep K. Rohatgi // Metals. – 2014. – № 4. – Pp. 477–489. – Режим доступу : www.mdpi.com/2075-4701/4/4/477 5. Пат. 46094 Україна, МПК (2009) С22С1/00. Модифікувальний комплекс для алюмінієвих сплавів / К. М. Лоза, О. А. Мітяєв, І. П. Волчок (Україна); заявник та патентовласник : Запорізький національний технічний університет. – № u200905914; заявл. 09.06.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. № 23. – 4 с. 6. Волчок И. П., Митяев А.А., Фролов Р.А. Комплексная технология повышения качества вторичных алюминиевых сплавов / И. П. Волчок, А. А. Митяев, Р. А. Фролов // Литьё и металлургия. – 2018. – №4 (93).– С. 19–23. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-tehnologiya-povysheniya-kachestva-vtorichnyh-alyuminievyh-splavov 7. Стеценко В. Ю. Кластеры в жидких металлах – стабильные нанокристаллы / В. Ю. Стеценко // Литьё и металлургия. – 2015. – № 2 (79). – С. 12–16. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/klastery-v-zhidkih-metallah-stabilnye-nanokristally


Пристатейна бібліографія ГОСТ