DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.240418.10.261

Ранжування показників якості металу

V. M. Volchuk, Yu. I. Dudrov, V. I. Bol'shakov

Анотація


Постановка завдання. В основному, ранжування критеріїв якості матеріалів проводиться відповідно до їх службового призначення. Однак при цьому не враховується область їх стабільності, яка не завжди може збігатися з визначальним параметром згідно з висунутими вимогами. Ранжування критеріїв за їх важливістю повинно гарантувати стабільну роботу технології в межах, заданих нормативними документами. Результати та їх обговорення. Запропоновано виконувати завдання ранжування за допомогою фрактального підходу: залежно від величини області самоподібності визначального параметра можна проводити ранжування критеріїв. При цьому область самоподібності визначалася стабільністю визначального параметра в мінімальних межах змін. Шляхом порівняння відносних величин областей самоподібності визначальних параметрів критеріїв вибирався той критерій, у якого область самоподібності визначального параметра відносно більша, ніж в інших критеріїв. Визначено коефіцієнти самоподібності для механічних властивостей чавунних валків СПХН. Установлено, що коефіцієнт самоподібності для КsВ рівний 0,42, Кsзгин = 0,54, ККС = 0,68 та КHSD =  0,43. Цей факт свідчить про більш стійкий характер функціонування технології виробництва чавунних валків при виборі переваги до одного з розглянутих критеріїв якості. Висновки. Запропонована методика дозволяє залежно від величини області самоподібності визначального параметра оцінювати ступінь значущості критеріїв якості чавунних валків.


Ключові слова


ранжування; критерії якості; визначальний параметр; область самоподібності; структура; фрактальний підхід

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пути идентификации периодических многокритериальных технологий : монография / [Ю. Дубров, В. Большаков, В. Волчук]. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2015. – 236 с. – Режим доступа : https://www.palmarium-publishing.ru/extern/listprojects

Прокатные валки из высокоуглеродистых сталей : монография / [Т. С. Скобло, Н. М. Воронцов, Н. А. Будагьянц и др.]. – Москва : Металлургия, 1994. – 336 с.

Большаков В. И. Идентификация многопараметрических, многокритериальных технологий и пути их практической реализации / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Металознавство та термічна обробка металів. – 2013. – № 4. – С. 5–11.

Волчук В. Н. Исследования влияния химического состава чугунных прокатных валков на их механические свойства / В. Н. Волчук // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 5. – С. 12–18. – Режим доступа : http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/40698

Журавель І. М. Вибір налаштувань під час обчислення поля фрактальних розмірностей зображення / І. М. Журавель // Науковий вісник НЛТУ України – 2018. – Т. 28. – № 2. – С. 159–163. – Режим доступу : https://doi.org/10.15421/40280230

Zhuravel' I. M. Measurement of the mean grain size in a metal by using fractal dimensions / I. M. Zhuravel', L. M. Svirs'ka // Materials Science. – 2010. – Vol. 46. – № 3. – Pр. 418–420.

Volchuk V. Method of material quality estimation with usage of multifractal formalism / V. Volchuk, I. Klymenko, S. Kroviakov, M. Orešković // Tehnički glasnik – Technical Journal. – 2018. – Vol. 12. – № 2. – Pр. 93–97. – Режим доступа : https://hrcak.srce.hr/202359

Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature : monograph / [B. B. Mandelbrot]. – New-York, San Francisco : Freeman, 1982. – 480 p. – Режим доступа : http://www.amazon.com/Fractal-Geometry-Nature-Benoit-Mandelbrot/dp/0716711869

Основы организации фрактального моделирования : монография / [В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров]. – Киев : Академпериодика НАН Украины, 2017. – 170 с.

Большаков В. И. Организация фрактального моделирования / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2018. – № 6. – С. 67–72. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.067

Большаков В. И. Особенности применения мультифрактального формализма в материаловедении / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2008. – № 11. – С. 99–107. – Режим доступа : http://www.dopovidi.nas.gov.ua/2008-11/08-11-17.pdf

Большаков В. И. Топологические и фрактальные инварианты структуры для оценки качества металла / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2017. – № 4. – С. 42–48. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.04.00

Большаков В. И. Фрактальный подход при идентификации сложных систем / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2017. – № 6. – С. 46–50. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/dopovidi2017.06.00

Fractals and properties of materials : monograph / [V. Bol’shakov, V. Volchuk, Yu. Dubrov]. – Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2016. – 140 p. – Режим доступу : https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/tr/book/978-3-330-01812-9/fractals-and-properties-of-materials?search=Fractals

Пути применения теории фракталов : монография / [В. Большаков, В. Волчук, Ю. Дубров]. – Саарбрюккен : Palmarium Academic Publishing, 2016. – 146 с. – Режим доступа : https://www.palmarium-publishing.ru/extern/listprojects

Большаков В. И. Фракталы в материаловедении : учебное пособие / [В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2006. – 253 с.

Литые валки : монография / [А. Е. Кривошеев]. – Москва : Металлургиздат, 1957. – 360 с.

Волчук В. Н. К применению фрактального формализма при ранжировании критериев качества многопараметрических технологий / В. Н. Волчук // Металлофизика и новейшие технологии. – 2017. – Т. 39. – № 3. – С. 949–957. – Режим доступа : http://mfint.imp.kiev.ua/ru/abstract/v39/i07/0949.html

Большаков В. І. Етапи ідентифікації багатопараметричних технологій та шляхи їх реалізації / В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. – 2013. – № 8. – С. 66–72. – Режим доступа : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67873

Большаков В. И. О прогнозировании качества целевого продукта в периодических технологиях / В. И. Большаков, В. Н. Волчук, Ю. И. Дубров // Доповіді НАН України. – 2014. – № 11. – С. 77–81. – Режим доступа : https://doi.org/10.15407/dopovidi2014.11.0771

Большаков Вад. І. Системний аналіз технології виробництва масивного металевого лиття / Вад. І. Большаков, В. І. Большаков, В. М. Волчук, Ю. І. Дубров // Вісник НАН України. – 2015. – № 9. – С. 69–73. – Режим доступа : http://dx.doi.org/10.15407/visn2015.09.069


Пристатейна бібліографія ГОСТ