Інформація про автора

A., Shpakovskaya T., Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Україна