Вплив комплексів Ti-C-Sr і Ti-B-Sr на структурні параметри сплаву Al-7Si

V. Z. Kutzova, Ye. I. Svinarenko, T. V. Dmitrieva

Анотація


Вивчено вплив модифікувальних комплексів Ti−C−Sr і Ti−B−Sr на мікроструктуру сплаву Al−7Si в литому стані. Виявлено наявності модифікувального ефекту при комплексному введенні бору та стронцію, та досліджено можливості використання комплексу Ti−C−Sr як альтернативи комплексу Tі−B−Sr для модифікування доевтектичного силуміну Al−7Si. Методами кількісної металографії  визначено такі параметри структури сплаву як міждендритна відстань α-Al твердого розчину, об'ємна частка α-Al твердого розчину та параметр форми евтектичного кремнію (ПФ).


Ключові слова


модифікуючі комплекси; мікроструктура сплаву; структура сплаву; методи кількісної металографії; твердий розчин

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Куцова В. З. Структура, фазовый состав и свойства сплава АК7ч в исходном состоянии и с добавками стронция, титана и бора /

В. З. Куцова, А. С. Елагин // Вісник Дніпропетровського університету. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 114−120.

H. Liao, G. Sun. Mutual poisoning effect between Sr and B in Al–Si casting alloys // ScriptaMaterialia. – 48 (2003). – 1035−1039.

T. Sagstad, E. Bhondus, European Patent № EP1134299 A1 (2001).

Куцова В. З. Влияние комплексного модифицирования, термической обработки в жидком состоянии на структуру и свойства сплава АК7ч /

В. З. Куцова, А. С. Елагин // Новини науки Придніпров’я. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2012. − № 2. – С. 13−16.

A. K. PrasadaRao, K. Das, B. S. Murtyc, M. Chakraborty. Al–Ti–C–Sr master alloy – A melt inoculant for simultaneous grain refinement and modification of hypoeutectic Al–Si alloys // Journal of Alloys and Compounds. – 480 (2009). – Рp. 49−51.

Куцова В. З. Вплив модифікування сплаву АК7ч на параметри структури та механічні властивості / В. З. Куцова, А. С. Єлагін //

IX Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доповідей – Дніпропетровськ, 2009. – С. 537.

Ганиев И. Н. Модифицирование силуминов стронцием / И. Н. Ганиев,

П. А. Пархутик, А. В. Вахобов, И. Ю. Куприянова. – Минск : Наука и техника, 1985. – 143 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ