Physical Metallurgy and Heat Treatment of Metals

Металознавство та термічна обробка металів - фахове наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства, будівельних конструкцій, будівель та споруд, будівельної механіки. Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва. Зміст Видання складають раніше ніде неопубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Згідно з додатком 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 №515 входить до переліку №1 наукових професійних видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук. Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 3 (2018)

Металознавство та термічна обробка металів - фахове наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства, будівельних конструкцій, будівель та споруд, будівельної механіки.

Зміст

Технічні науки

До проблеми визначення ступеня впливу зледеніння на літальний апарат PDF (Русский)
S. V. Alekseenko, O. P. Yushkevich
Застосування концепції мультіфракталів для контролю якості низьколегованої сталі PDF (Русский)
V. N. Volchuk
Мультифрактальний аналіз твердості листопрокатних валків PDF (Русский)
V. M. Volchuk, Yu. І. Dubrov
Дроблення неметалевих включень в процесішвидкісного плавлення при лазерній дії PDF (Русский)
S. I. Gubenko, I. A. Nikulchenko
Металографічне визначення розміру зерна первинного аустеніту по дисперсності продуктів мартенситного перетворення PDF (Русский)
G. D. Suhomlin, L. N. Dejneko, V. N. Nadtoka, A. Yu. Borisenko, T. A. Dergach
Оцінка корозійної стійкості хімічного осадження покриттів на основі міді та олова для захисту зварювального дроту PDF (Русский)
Yu. A. Kushnir, A. A. Vnukov, A. N. Golovachev, A. N. Kovzik
Вибір оптимального методу пресування порошку сталі ПР–Х17Н2 PDF (Русский)
I. G. Roslik, A. N. Kovzik
Фрактальній підхід при прогнозуванні якості прокатних валків PDF (Русский)
A. A. Fortygin