Physical Metallurgy and Heat Treatment of Metals

Металознавство та термічна обробка металів - фахове наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства, будівельних конструкцій, будівель та споруд, будівельної механіки. Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва. Зміст Видання складають раніше ніде неопубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки. Згідно з додатком 12 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 №515 входить до переліку №1 наукових професійних видань України, де публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук. Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 3 (2019)


Обкладинка