Структура і фазовий склад електроосаджених сплавів Fe-Sn

Ye. V. Kolesnik, V. I. Ovcharenko

Анотація


Методами сканувальної електронної мікроскопії та рентгенівської дифрактометрії виявлено характерні особливості формування структури та фазового складу електроосаджених сплавів FeSn залежно від концентрації іонів олова в сульфатному електроліті.


Ключові слова


модифікуючі комплекси; мікроструктура сплаву; структура сплаву; методи кількісної металографії; твердий розчин

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kolesnyk I. Influence of metal ions in iron-plating solution on structure formation of electrodeposited iron-based coatings / I. Kolesnyk // Chimia. – 2013. – № 7/8. – 575 p.

Колесник Е. В. Особенности формирования структуры электроосажденных Fe−Cr покрытий / Е. В. Колесник, М. Т. Величко // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 4. – С. 64−68.

Колесник Е. В. Особенности структурообразования электроосажденных сплавов Fe−Ni / Е. В. Колесник // Науковий вісник Дніпропетровського нац. гірн. ун-ту. – 2013. – № 5. – С. 62−66.

Колесник Е. В. Структура электроосажденного железа, легированного марганцем / Е. В. Колесник, И. Д. Захаров // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 1. – С. 69–72.

Колесник Е. В. Микротвердость и износостойкость электроосажденных сплавов на основе железа / Е. В. Колесник // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2012. – № 1. – С. 58–63.

Yang Z. N. Electrodeposition of decorative and protective Zn–Fe coating onto low-carbon steel substrate / Z. N. Yang, Z . Zhang,

J. Q. Zhang // Surface and coatings technology. – 2006. – № 16–17. –

Pp. 4810–4815.

Panagopoulos C. N. Sliding wear behaviour of zinc–iron alloy electrodeposits / C. N. Panagopoulos, P. E. Agathocleous,

V. D. Papachristos, A. Michaelides // Surface and coatings technology. – 2000. – № 1. – Pp. 62–71.

Колесник Е. В. Влияние легирования цинком на текстуру электроосажденного железа / Е. В. Колесник // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2010. – № 4. – С. 23–27.

Величко М. Т. Рентгенографическое выявление интерметаллида FeSn2 на границе раздела стальной основы и электролитического оловянного покрытия / М. Т. Величко, О. Б. Гирин, Е. В. Колесник // Строительство, материаловедение, машиностроение : Сб. научн. трудов. – Вып. 32, ч.1. – Дніпропетровськ : ПГАСА, 2005. – С. 167–170.


Пристатейна бібліографія ГОСТ