Формування тонкої структури та властивостей гарячекатаної сталі 08пс після комбінованої пластичної деформації

V. Z. Kutzova, V. F. Balakin, G. P. Stetsenko, T. V. Kotova

Анотація


Постановка проблеми. Досягнення високої міцності і пластичності, необхідних для створення нових перспективних конструкційних і функціональних матеріалів, − одна з фундаментальних проблем матеріалознавства. Формування ультрадрібнозернистої (УДЗ) і наноструктури (НС) за інтенсивної пластичної деформації (ІПД) забезпечує отримання високого комплексу механічних властивостей металів і сплавів, в тому числі і конструкційних сталей, призначених для виготовлення тонколистового прокату. Наведено результати дослідження формування тонкої структури і механічних властивостей сталі 08п після гарячої прокатки з подальшою інтенсивною пластичною деформацією методом кручення під гідростатичним тиском (КГТ) за температури 25 °С. Висновки. Встановлено, що твердість і модуль пружності сталі 08пс після КГТ змінюються по радіусу зразка: від центра до периферії твердість зростає удвічі, а модуль пружності зменшується на 7 %. Таким чином, для сталі 08пс зниження модуля пружності та збереження пластичності після КГТ гарантовано забезпечує більшу схильність до штампування, порівняно з вихідним гарячекатаним станом.


Ключові слова


наноіндентування; модуль Юнга; інтенсивна пластична деформація (ІПД); крутіння під гідростатичним тиском (КГТ)

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Механические свойства металлов : монография [М. Л. Бернштейн, В. А. Займовский]. − Москва : Металлургия, 1979. − 495 с. − Режим доступа: http://www.studmed.ru/bernshteyn-ml-zaymovskiy-ma-mehanicheskie-svoystva-metallov_ 511244 ec 9a7 .html

Физические основы прочности тугоплавких материалов : монография / [В. И. Трефилов, Ю. В. Мильман, С. А. Фирстов]. − Киев : Наукова думка, 1975. − 315 с. − Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/169674/

Бернштейн М. Л. Структура деформированных металлов : монография / М. Л. Бернштейн. − Москва : Металлургия, 1977. − 431 с. − Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/675269/

Прочность и пластичность холоднодеформированной стали : монография / [В. Н. Гриднев, В. Г. Гаврилюк, Ю. Я. Мешков]. − Киев : Наукова думка, 1974. − 232 с. − Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000016_000021_CHONB-RU_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%91_IBIS_669.14%3A539.4-945145/

Кузнецов Р. И. Пластическая деформация твердых тел под давлением / Р. И. Кузнецов, В. И. Быков, В. П. Чернышев,

В. П. Пилюгин, Н. А. Ефремов, А. В. Пашеев // Препринт 4/85. − Свердловск : / ИФМ УРО АН СССР, 1985. − Режим доступа: http://www.msm.cam.ac.uk/mechtest/docs/untitled/MTS%20Info/Oliver%20Pharr%20Paper.pdf.

Oliver W. Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to methodology / W. Oliver, G. Pharr // J. Mater. Res. – 2004. – Vol. 19, № 1. – P. 3–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ