Дослідження структури та хімічного складу металообробного інструменту, що постачається на ринок України

V. L. Greshta

Анотація


Проведено дослідження металорізального інструменту, виготовленого різними постачальниками зі швидкорізальної сталі Р6М5, для встановлення їх відповідності основним вимогам. Аналізували хімічний склад та структуру матеріалу з метою встановлення додержання вимог державних стандартів. Установлено низку відмінностей під час порівняння мікроструктури зразків досліджуваних сталей, що свідчили про порушення технології попередньої термічної обробки на етапі отримання заготовки та занижений вміст важкотопких карбідотвірних елементів відносно заявленого марочного складу. Дослідження хімічного складу зразків виробів зарубіжного виробника підтвердило занижений вміст вольфраму та молібдену порівняно з ГОСТ 19265-73. Запропоновано для запобігання закупівлі неякісної продукції на підприємствах увести жорсткий вхідний контроль якості інструменту для металообробки.


Ключові слова


швидкорізальна сталь; металоріжучий інструмент; карбідоутворюючий елемент; хімічний склад; структура матеріалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Геллер Ю. А. Инструментальные стали / Ю. А. Геллер. – Москва : Металлургия, 1975. – 584 с.

Geller Yu.A. Instrumental'nye stali [The instrumental steel]. Moscow : Metallurgy, 1975, 584 p. (in Russian).

Хараев Ю. П. Сопоставление фазового состава сталей Р18 и Р6М5 в отожженном состоянии / Ю. П. Хараев, А. М. Гурьев, Н. А. Попова // Ползуновский вестник // ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ). – Барнаул, 2005. – № 2-2. – С. 184–188.

Kharayev Yu.P., Guriev A.M. and Popova N.A. Sopostavlenie fazovogo sostava stalej R18 i R6M5 v otozhzhennom sostoyanii [Comparison of the phase composition of R18 and R6M5 steels in the annealed condition]. FGBOU VPO «Altajskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet im.

I. I. Polzunova» (AltGTU). [Herald Polzunovsky VPO "Altai State Technical University. Polzunov "(Altai State Technical University)]. Barnaul, 2005, no. 2-2, pp. 184−188. (in Russian).

Оприщенко Т. А. Роль параметров первого отпуска в повышении стойкости инструмента из стали Р6М5 / Т. А. Оприщенко,

С. С. Дьяченко, Е. А. Кузьменко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2011. – № 2. – С. 34–37.

Opryschenko T.A., Dyachenko S.S. an Kuzmenko E.A. Rol' parametrov pervogo otpuska v povyshenii stojkosti instrumenta iz stali R6M5 [The role of the parameters of the first holiday in improving tool life of steel R6M5]. Novі materіali і tehnologії v metalurgії ta mashinobuduvannі [New materials and technologies in metallurgy and machine building]. 2011,

no. 2, pp. 34-37. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ