Закономірності формування структури, фазовий склад, властивості та кінетика розпаду переохолодженого аустеніту в хромомарганцевому чавуні

V. Z. Kutzova, M. A. Kovzel, P. U. Shvets, A. V. Grebeneva, I. V. Ratnikova

Анотація


Постановка проблеми. Проблема підвищення якості матеріалів для деталей, які працюють на знос, за умови зниження витрат на їх виробництво, вельми важлива й актуальна. Сучасні дослідження свідчать, що перспективними матеріалами для роботи в таких умовах, які мають високий рівень  властивостей за низької собівартості, є економно леговані хромомарганцеві чавуни. Вивчення кінетики перетворень у цих сплавах − ключовий фактор для вибору зміцнювальної термічної обробки. Наведено результати дослідження кінетики розпаду переохолодженого аустеніту в хромомарганцевому чавуні з умістом вуглецю 2,7 %, хрому − 15,9 %, марганцю − 10,5 %. Висновки. Встановлено температурні інтервали розпаду переохолодженого аустеніту в перлітній (550...400 °С) і бейнітній (350...250 °С) областях. Визначено фазовий склад чавуну, який сформувався у процесі ізотермічних витримок. Показано, що максимальну твердість чавун отримав у процесі ізотермічних витримок у перлітній області за температури 500 °С (46,7 HRC) та в бейнітній області − за 250 °С (49 HRC).


Ключові слова


хромомарганцевий чавун; кінетика розпаду аустеніту; бейніт; ізотермічна діаграма; фазовий склад

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Stachowiak G. B. Ball-cratering abrasion tests of high-Cr white cast irons / G. B. Stachowiak, G. W. Stachowiak, O. Celliers // Tribol. Int. − 38 (2005). − Pp. 1076–1087. − Режим доступа: https://goo.gl/OkUooy

Kim C.K. Effects of heat treatment on wear resistance and fracture toughness of Duo-Cast materials composed of high-chromium white cast iron and low chromium steel / C. K. Kim, S. Lee, J.-Y. Jung // Metall. Mater. Trans. − A 37A (2006). − Рр. 633–643. − Режим доступа: https://goo.gl/8ua9b5

Albertin E. Effect of carbide fraction and matrix microstructure on the wear of cast iron balls tested in a laboratory ball mill / E. Albertin, A. Sinatora // Wear. − 250 (2001). − Рр. 492–501.− Режим доступа: https://goo.gl/rK7phU

Coronado J. J. Effect of (Fe,Cr)7C3 carbide orientation on abrasion wear resistance and fracture toughness / J. J. Coronado // Wear. − 270 (2011). − Рр. 287–293. − Режим доступа: https://goo.gl/EPXsBo

Coronado J. J. Effect of load and carbide orientation on abrasive wear resistance of white cast iron / J. J. Coronado // Wear. − 270 (2011). − Рр. 823–827. − Режим доступа: https://goo.gl/dpzjBS

Чейлях А. П. Разработка и исследования новых экономно легированных износостойких чугунов с метастабильной структурой для быстроизнашивающихся деталей / А. П. Чейлях, Д. В. Клок, С. В. Прекрасный // Металл и литье Украины. – 2006. – № 9–10. – С. 13–17.

Волчок И. П. Влияние марганца на процессы структурообразования износостойких высокохромистых чугунов /

И. П. Волчок, В. В. Нетребко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2012. – Вып. 64. – С. 301–304. – Режим доступа: https://goo.gl/001GyA

Чейлях А. П. Экономно легированные метастабильные сплавы и упрочняющие технологии : монография / А. П. Чейлях. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2003. – 236 с.

Таран Ю. Н. Бейнитное превращение в чугунах: структура, кинетика, свойства / Ю. Н. Таран, В. З. Куцова,А. Ю. Куцов и др. // Строительство, материаловедение, машиностроение. – 2004. – Вып. 27. – Ч. 1. – С. 38–61.

Bhadeshia H.K.D.H. Bainite in steels / H.K.D.H. Bhadeshia, J.W. Christian // Metall. Trans. – 1990. – 21A. – Рp. 767–770. – Режим доступа: https://goo.gl/mQZlcK

Hillert M. The nature of bainite / M. Hillert // ISIJ Intern. – 1995. – Vol. 35. – № 9. – Pр. 1134–1135. – Режим доступа: https://goo.gl/93Pml8

Куцова В. З. Структура, фазовый состав и свойства высокохромистого чугуна для композитных валков после изотермической выдержки / В. З. Куцова, А. Ю. Куцов, М. А. Ковзель и др. // Education – Investments – Research & Development : AFES2006 Davos Forum. – July 4–10, 2006. – Davos (Switzerland), 2006. – C. 82–92.


Пристатейна бібліографія ГОСТ