Дослідження взаємозв’язку між характеристиками руйнування та структурними складовими низьковуглецевих мікролегованих сталей

V. I. Bolshakov, D. V. Laukhin, A. V. Beketov, S. V. Ivantsov, V. D. Laukhin

Анотація


Постановка проблеми. Аналіз взаємозв’язку між характеристиками руйнування та структурними складовими низьковуглецевих мікролегованих сталей. Методика. Проведено комплекс фрактографічних досліджень із використанням растрового електронного мікроскопа. Виконано розрахунки деформаційного стану феритної складової низьковуглецевих мікролегованих сталей. Результати. У ході виконання роботи проведено порівняльний аналіз деформації феритної складової досліджуваних марок сталей відповідно до концепції Томассона. Наукова новизна полягає у визначенні залежності пластичної деформації, яка забезпечує ріст та розпоширення в’язкого руйнування, від структури низьковуглецевих мікролегованих сталей. Практична значимість. Вивчення закономірностей руйнування сприятиме можливості керування процесами розпоширення тріщин у будівельних матеріалах, і, як наслідок, підвищить надійність виробів із цих матеріалів.


Ключові слова


структурні складові; ферит; перліт; руйнування; пластична деформація; пора; тріщина

Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Испытания высокопрочных металлических материалов на вязкость разрушения при плоской деформации : монография /

У. Браун, Дж. Сроули. − Москва : Мир, 1972. – 246 с.

Режим доступа: http://ntb.misis.ru:591

Вишняков Я. Д. Современные методы исследования структуры деформированных кристаллов : монография / Я. Д. Вишняков. – Москва : Металлургия, 1975. – 480 с.

Режим доступа: http://catalog.orenlib.ru

Вязкость разрушения алюминиевых сплавов : монография /

В. Г. Кудряшов, В. И. Смоленцев. – Москва : Металлургия, 1976. –

с.

Режим доступа: http://www.lib.unn.ru

Кудряшов В. Г. Прикладные вопросы вязкости разрушения : монография / В. Г. Кудряшов. – Москва : Мир, 1968. – 546 с.

Режим доступа: http://www.lib.unn.ru

Прикладная механика : монография / М. Я. Леонов,

В. В. Панасюк. – Москва : Мир, 1959. – 391 с.

Режим доступа: http://www.twirpx.com

Вязкость разрушения высокопрочных материалов : моногроафия / Г. Г. Либовиц. − Москва : Мир, 1973. – 304 с.

Режим доступа: http://mechmath.ipmnet.ru

Пластичность и разрушение твердых тел : монография / А. Надаи. – Москва, 1954. – 311 с.

Режим доступа: http://www.twirpx.com

Жесткость и прочность стальных деталей : монография /

Я. Немец. – Москва : Машиностроение, 1970. – 528 с.

Режим доступа: http://irbis.dalgau.ru

Основы механики разрушения : монография / Дж. Нотт. – Москва : Металлургия, 1978. – 256 с.

Режим доступа: http://lib-bkm.ru

Модели и критерии механики разрушения : монография /

Ю. Г. Матвиенко. – Москва : Физматлит, 2006. – 328 с.

Режим доступа: http://www.twirpx.com

Проблемы динамики разрушения твердых тел : монография /

Н. Ф. Морозов. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1997. – 132 с.

Режим доступа: http://www.read.in.ua

Предельное равновесие хрупких тел с трещинами : монография / В. В. Панасюк. − Киев : Наукова думка, 1968. – 248 с.

Режим доступа: http://www.twirpx.com

Механика разрушения композиционных материалов : монография / Г. П. Черепанов. – Москва : Наука, 1983. – 296 с.

Режим доступа: http://techliter.ru

REFERENCES

Braun U. and Srouli Dzh. Ispyitaniya vyisokoprochnyih metallicheskih materialov na vyazkost razrusheniya pri ploskoy deformatsii [Tests on metallic materials of high toughness plane strain]. Moscow : Peace Publ., 1972, 246 p. (in Russian).

Vishnyakov Ya.D. Sovremennyie metodyi issledovaniya strukturyi deformirovannyih kristallov [Modern methods of studying the structure of deformed crystals]. Moscow : Metallurgy Publ., 1975, 480 p. (in Russian).

Kudryashov V.G. and Smolentsev V.I. Vyazkost razrusheniya alyuminievyih splavov [The fracture toughness of aluminum alloys]. Moscow : Metallurgy Publ., 1976, 296 p. (in Russian).

Kudryashov V.G. Prikladnyie voprosyi vyazkosti razrusheniya [Applied Fracture Toughness]. Moscow : Peace Publ., 1968, 546 p. (in Russian).

Leonov M.Ya. and Panasyuk V.V. Prikladnaya mehanika [Applied mechanics]. Moscow : Peace Publ., 1959, 391 p. (in Russian).

Libovits G.G. Vyazkost razrusheniya vyisokoprochnyih materialov [Fracture toughness of high-strength materials]. Moscow : Peace Publ., 1973, 304 p. (in Russian).

Nadai A. Plastichnost i razrushenie tverdyih tel [Plasticity and fracture of solids]. Moscow, 1954, 311 p. (in Russian).

Nemets Ya. Zhestkost i prochnost stalnyih detaley [Rigidity and strength of steel components]. Moscow : Machine Construction, 1970,

p. (in Russian).

Nott Dzh. Osnovyi mehaniki razrusheniya [Basics of fracture mechanics]. Moscow : Metallurgy Publ., 1978, 256 p. (in Russian).

Matvienko Yu.G. Modeli i kriterii mehaniki razrusheniya [The models and criteria of fracture mechanics]. Moscow : Fizmatlit Publ., 2006, 328 p. (in Russian).

Morozov N.F. Problemyi dinamiki razrusheniya tverdyih tel [The problems of the dynamics of destruction of solids]. Saint-Petersburg : Saint-Petersburg’s University Publ., 1997 132 s. (in Russian).

Panasyuk V.V. Predelnoe ravnovesie hrupkih tel s treschinami [Limit equilibrium of brittle bodies with cracks]. Kiev : Naukova Dumka Publ., 1968, 248 р. (in Russian).

Cherepanov G.P. Mehanika razrusheniya kompozitsionnyih materialov [Fracture Mechanics of Composite Materials]. Moscow : Science Publ., 1983, 296 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ