Екологічна оцінка різних технологій десульфурації чавуну

A. F. Shevchenko, О. А. Vergun, N. V. Pushkarenko

Анотація


Метою статті є порівняльне дослідження хімічного складу газової та твердої фаз пилогазових викидів із ковша, а також ківшового шлаку, які утворюються під час ківшевої десульфурації чавуну гранульованим магнієм, гранульованою содою, молотим вапном та карбідом кальцію. Наведено фактичні дані, які необхідно враховувати, застосовуючи технології десульфурації з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище.


Ключові слова


технології сіркоочистки; хімічна структура; тверда фаза; охорона навколишнього середовища

Повний текст:

PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Харлашин П. С. Современные тенденции и пути дальнейшего развития металлургической отрасли в свете концепции экологической безопасности и разработок науки и техники / П. С. Харлашин, В. С. Волошин, Д. Ф. Чернега и др. // Актуальные проблемы современной металлургии. – Мариуполь : ГВУЗ ПГТУ, 2012. – С. 12–24.

Воронова Н. А. Десульфурация чугуна магнием / Н. А. Воронова //

Москва : Металлургия, 1980. – 239 с.

Шевченко А. Ф. Технология и оборудование для десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах / А. Ф. Шевченко, В. И. Большаков, А. М. Башмаков // Киев : Наукова думка, 2011. – 206 с.

Воронова Н. А. Исследование загрязняющих атмосферу выбросов в процессе внедоменной десульфурации чугуна магнием на промышленной установке металлургического завода им. Ильича / Н. А. Воронова, В. В. Привалов, Э. А. Апретова, Э. Я. Лившиц, А. Ф. Шевченко, В. И. Филиппов, А. Н. Мальков // Интенсификация процессов доменной плавки и освоение печей большого объема. – Москва : Металлургия, 1979. – № 5. – С. 72–74.

Шевченко А. Ф. Разработка и развитие теории и технологии процессов внепечной десульфурации чугуна в ковшах вдуванием диспергированных реагентов : дисс. на соиск. уч. степ. д-ра техн. наук / Шевченко Анатолий Филипович. – Дн-вск, 1997. – 426 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ