Зменшення впливу сірки і фосфору на властивості маловуглецевої сталі Ст1кп під дією модифікування

S. A. Polishko

Анотація


Досліджено вплив модифікування на зменшення вмісту шкідливих домішок сірки і фосфору. Визначено основні термодинамічні параметри, в результаті яких установлено найбільш сприятливі сполуки. Доведено, що модифікування сприяє підвищенню стабільності хімічного складу шляхом зменшення розкиду (різниці між максимальним і мінімальним значенням), підвищенню всіх механічних властивостей. В результаті проведених досліджень установлено, що модифікування багатофункціональними модифікаторами поліпшувало морфологію неметалічних включень сталі Ст1кп шляхом їх глобуляризації.

 


Ключові слова


сірка; фосфор; низьковуглецева сталь; модифікація; шкідливі домішки; термодинамічні параметри

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Голубцов В. А. Теория и практика введения добавок в сталь вне печи / В. А. Голубцов.– Челябинск, 2006. – 422 с.

Полишко С. А. Влияние многофункциональных раскислителей-модификаторов на стабилизацию химического состава и повышение уровня механических свойств сталей Ст1кп и КП-Т / С. А. Полишко // Нові матеріали і технології у металургії та машинобудуванні. – Вип. 2. – 2012. – С. 32–37.

Теоретичні основи керованого структуроутворення сплавів для підвищення їх властивостей шляхом обробки розплавів спеціальними модифікаторами з енергозбереженням . [Текст] : отчет по НИР (заключ.) // кер. А. Ф. Санін, вик. Т. І. Івченко, О. П. Бабенко, М. А. Кушнір, І. А. Маркова, С. О. Полішко, Ю. В. Татарко. – Д., 2013. – 115 с. – № ДР 0111U001143, № 6-243-11.

Пат. 85254 Україна МПК7 С22С 35/00 С22С 38/06 С21С 7/04, С21С 7/06. Композиційний розкислювач для обробки сталей /

О. М. Шаповалова, В. П. Шаповалов, О. В. Шаповалов, С. О. Полішко; заявник та патентоутримувач Дніпропетровський національний університет. – № а200700858; заявл. 26.01.2007; опубл 12.01.2009. Бюл № 1.

Патент 7450 Україна С22С35/. Композиційний розкислювач для сталі. // А. В. Кекух, С. М. Трощий, В. І. Макаренко. Опубл. 15.06.2005.

Бюл. № 6.

Цветков В. Н. Математическая теория эксперимента /

В. Н. Цветков / Днепропетровск : ДГУ, 1979. – 115 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ