Аномальний вплив мартенситної складової на графітизацію у литих та аустенітизованих нікелевих сталях, оброблених холодом

I. O. Semenova

Анотація


Постановка проблеми. Проведення графітизації антифрикційної нікелевої сталі у різних вихідних станах, але з однаковим фазовим складом, за різних температур графітизуючого відпалу. Методика. Експериментальні зразки отримували шляхом відцентрового виливання, що забезпечувало достатню щільність зразків досліджуваних сталей. Кількість мартенситної складової вимірювали за допомогою феритометра ФА–1. Кількість включень графіту відпалу визначали за допомогою стереометричного аналізу шляхом підрахунку кількості частинок на квадратний міліметр. Результати. Встановлено, що кінетика процесу графітизації у литих зразках та у зразках, які пройшли аустенітизацію та обробку холодом, значно відрізняється, незважаючи на однаковий фазовий склад та однакові температури графітизуючого відпалу. Наукова новизна полягає у визначенні уповільнення процесу графітизації у литих нікелевих сталях, що вміщують різну кількість нікелю, за температур 650 та 850 °С, а саме – уповільнення цього процесу у разі зменшення вмісту нікелю та збільшення кількості мартенситу в литій структурі цих сталей. а також у визначенні неоднозначного впливу мартенситної складової на кінетику процесу графітизації в нікелевій сталі, яка пройшла аустенітизацію та обробку холодом. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути враховані для розроблення складу та режиму термічної обробки антифрикційних сталей, що графітизуються, для використання їх у важконавантажених вузлах тертя-ковзання металургійних агрегатів.


Ключові слова


нікелеві сталі; графітизація; мартенситне перетворення; графітизація відпалу; аустенітизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Материаловедение : учебник для вузов / Под ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. – Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. – 647 с.

Горушкина Л. П. Структура и свойства магниевого чугуна : монография / Л. П. Горушкина. – Харьков : Вища школа, 1980. – 160 с.

Hamazaki А. The development of a new graphitized steel rolls for rolling / А. Hamazaki, Т. Nishimura, Y. Matsumoto, T. Mukai, T. Kunitake, K. Hirakawa, H. Tagashira // Sumitomo Metals. – Сумитомо киндзоку, 1977. – 29, № 2. – Pp. 277–286.

Тодоров Р. А. Графитизированные железоуглеродистые сплавы : монография / Р. А. Тодоров. – Москва : Металлургия, 1981. − 320 с.

Графитизированные стали : монография [К. П. Бунин, А. А. Баранов, Э. Н. Погребной]. – Киев : изд-во АН УССР, 1961. − 345 с.

Баранов А. А. О зарождении графита при отжиге чугуна и стали / А. А. Баранов, К. П. Бунин, В. И. Мовчан // В кн.: Термодинамика и физическая кинетика структурообразования в стали и чугуне. – Тула : Приокское издательство, 1967. – С. 77–85.

Гречный Я. В. Особенности графитизации белого чугуна в атмосфере водорода / Я. В. Гречный, В. И. Шаповалов // Известия вузов. Черная металлургия. – 1971. – № 12. – С. 124–125.

Богачев И. Н. Аномальное влияние предварительной закалки на графитизацию никелевых сталей / И. Н. Богачев, С. Б. Рожков // В кн.: Вопросы термодинамики и физической кинетики структурообразования в чугуне и стали. – Тула, 1964. – С. 30–34.

Гудремон Э. Специальные стали : монография / Э. Гудремон. – Т. І., 2-е изд. – Москва : Металлургия, 1966. – 736 с.

Качанов Н. Н. Прокаливаемость стали / Н. Н. Качанов. – Москва : Металлургия, 1978. – 191 с.

Heimrik G. Nikel und Seine Bedeutung für einige wichtige werk / G. Heimrik. – Stoffgruppen-Oberflächentechnik, 1975. – 52. – № 11. – Pр. 303–305.

Семенова И. О. Влияние структурных особенностей на графитизацию литых никелевых сталей / И. О. Семенова // Металлургия и машиностроение. – 2007. – № 1. – С. 29–30.

Семенова И. О. Особенности процесса графитизации в никелевых сталях / И. О. Семенова // МиТОМ. – №1. – 2011. – С. 260–265.

Romig A.D. Determination of the Fe-Rih portion of the Fe − Ni − C phase diagram / A.D. Romig, Z.I. Goldstein // Met. Trans. − 1978. − A9. − № 11. − Pр. 1599−1609.

Строение чугуна : монография / [К. П. Бунин, Ю. Н. Таран]. − Москва : Металлургия, 1972. − 160 с.

Баранов А. А. Исследование процесса выделения графита в твёрдых растворах никеля и кобальта с углеродом / А. А. Баранов, В. И. Мовчан // В кн.: Кристаллизация и фазовые превращения. – Минск : Наука и техника, 1971. − С. 172−177.

Kalish D. On distribution of carbon in martensit / D. Kalish, E.M. Roberts // Met. Trans. – 1971. – Vol. 2. – Pp. 2783–2790.

Бокштейн С. З. Диффузия и структура металлов : монография / С. З. Бокштейн. – Москва : Металлургия, 1973. – 208 с.

Георгиева И. Я. Об особенностях микроструктуры сталей с аномальной тетрагональностью решетки мартенсита / И. Я. Георгиева // ФММ. – 1975. – Т. 39, № 3. – С. 665–668.

Криштал М. А. Диффузионные процессы в железных сплавах : монография / М. А. Криштал. – Москва : Металлургиздат, 1963. – 278 с.

Грачев С. В. Влияние температуры закалки на процессы, протекающие при отпуске углеродистой стали / С. В. Грачев, В. А. Кораблев, А. П. Школенко // ФММ. – 1983. – Т. 56, № 6. – С. 1220–1222.


Пристатейна бібліографія ГОСТ