Зображення обкладинки

Про структуроутвірну роль композитних наноматеріалів

V. Ye. Vaganov

Анотація


Постановка проблеми. Розвиток сучасної науки і техніки висуває підвищені вимоги до матеріалів конструкційного і функціонального призначення. Значних успіхів у цій галузі було досягнуто з розвитком композиційних матеріалів (КМ) на основі металів, полімерів, будівельних цементних і гіпсових в'яжучих. Найбільшого поширення набули металоматричні КМ, зміцнені високомодульними армувальними частинками, волокнами, вусами. Порівняно з традиційними сплавами КМ на їх основі відрізняються більш високими значеннями питомої міцності і жорсткості в умовах збереження або незначного зниження електро- і теплопровідності, що забезпечує їм конкурентні переваги в ряді галузей науки і техніки. Незважаючи на постійно зростаючий інтерес до нанокомпозитів на різній основі, зміцнених вуглецевих наноструктур (ВНС), систематичних досліджень і наступних технологічних рішень в даному напрямі явно недостатньо. Це пов'язано з новизною даної проблеми, а саме, з тим, що методи поводження з наноматеріалами – управління розмірами, структурою, фазовим складом, станом поверхні тощо перебувають на стадії накопичення фундаментальних знань. Таким чином, розроблення методів отримання КМ, зміцнених ВНС, і дослідження їх структури і властивостей є актуальним завданням, яке становить науковий і практичний інтерес. Мета роботи - отримання вуглецевих наноматеріалів заданої морфології та структури для подальшого застосування в композитних матеріалах. Висновок. У рамках єдиної матеріальної, методологічної та приладової бази досліджено процеси структуроутворення КМ, проведено дослідження структури і фізико-механічних властивостей КМ.


Ключові слова


композиційні матеріали; вуглецеві наноструктури; наноматеріали; структура; властивості; метал

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Laplaze D. Carbon nanotubes : the solar approach / D. Laplaze,

P. Bernier, W.K. Maser and etc. // Carbon, 1998, vol. 36, no. 5-6,

pp. 685-688.

Rodriguez N.M. A review of catalytically grown carbon nanofibers / N.M. Rodriguez // J. Mater. Res, 1993, vol. 8, no 12, pp. 3233-3250.

Кечин В. А. Основные тенденции создания наноструктурированных материалов / В. А. Кечин, В. Е. Ваганов // Металлургия и машиностроение. – 2010. – № 2. – С. 27-30.

Kechin V.A. and Vaganov V.E. Osnovnyye tendentsii sozdaniya nanostrukturirovannykh materialov [Main tendencies of creating nanostructured materials]. Metallurgiya i mashinostroenie [Metallurgy and mechanical engineering]. 2010, no. 2, pp. 27-30. (in Russian).

Koyama T. Formation of Carbon Fibers from Benzene / T. Koyama // Carbon, 1972, vol. 10, no. 6, pp. 757-758.

Baird T. Carbon Formation on Iron and Nickel Foils by Hydrocarbon Pyrolysis—Reactions at 700 °C / T. Baird, J.R. Fryer and B. Grant // Carbon, 1974, vol. 12, no. 5, pp. 591-602.

Oberlin A. Filamentous growth of carbon through benzene decomposition / A. Oberlin, M. Endo and T. Koyama // J. of Crystal Growth, 1976, vol. 32, pp. 335-349.

Tibbets G.G. Carbon fibers produced by pyrolysis of natural gas in stainless steel tubes / G.G. Tibbets // Appl. Phys. Lett., 1983, vol. 42,

pp. 666-667.

G.G. Tibbets, Why Are Carbon Filaments Tubular/ G.G. Tibbets // Appl. Phys. Lett., 1984, vol. 66, pp. 632.

Endo M. Formation of carbon nanofibers / M. Endo, H.W. Kroto //

J. Phys. Chem., 1992, vol. 96, pp. 6941-6944.

Charlier J.C. Microscopic growth mechanisms for carbon nanotubes / J.C. Charlier, A. De Vita, X. Blasé and etc. // Science, 1997, vol. 275,

pp. 646-649.

Dai H. Probing electrical transport in nanomaterials: Conductivity of individual carbon nanotubes / H. Dai, E.W. Wong and C.M. Lieber // Science, 1996, vol. 272, pp. 523-526.

Шибаев Д. А. Химическая модификация углеродных нанотрубок / Д. А. Шибаев, В. Ю. Орлов, Д. А. Базлов, В. Е. Ваганов // Известия вузов. Серия «Химия и химические технологии». – 2011. – Т. 54. – № 7. – С. 38-41.

Shibaev D.A, Orlov V.Yu., Bazlov D.A. and Vaganov V.E. Khimicheskaya modifikatsiya uglerodnykh nanotrubok [Chemical modification of carbon nanotubes]. Izvestiya vuzov. Seriya «Himiya i himicheskie tehnologii» [Proceedings of the universities. A series of "Chemistry and chemical technology]. 2011, vol. 54, no. 7, pp. 38-41. (in Russian).

Ваганов В. Е. Влияние углеродсодержащих наноструктур на оптические и физические свойства материалов, включая жидкие кристаллы / Н. В. Каманина, В. Е. Ваганов // Жидкие кристаллы. – 2010. – № 2. – С. 5-24.

Kamanina N.V. and Vaganov V.E. Vliyaniye uglerod-soderzhashchikh nanostruktur na opticheskiye i fizicheskiye svoystva materialov vklyuchaya zhidkiye kristally [Influence of carbon-containing nanostructures in the optical and physical properties of materials including liquid crystals]. Zhidkie kristally [Liquid Crystals], 2010, no. 2, pp. 5-24. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ