№ 3 (2015)

Металознавство та термічна обробка металів

Зміст

Технічні науки

Про структуроутвірну роль композитних наноматеріалів PDF (Русский)
V. Ye. Vaganov
Вплив параметрів мікроструктури на характер руйнування низьковуглецевих сталей PDF (Русский)
D. V. Laukhin, I. S. Fedorova, O. S. Chuyan
Особливості плазмохімічного синтезу нанодисперсних порошків PDF (Русский)
А. V. Kalinin
Оцінка якості матеріалів, що використовуються для виготовлення валків гарячої прокатки, за їх термостійкістю PDF (Русский)
N. V. Polyakova
Зміцнення різального інструменту покриттями PDF (Русский)
T. S. Skoblo, S. P. Romaniuk, А. I. Sidashenko, R. M. Muratov
Принципи прогнозування закономірностей структурно-механічного окрихчення конструкційних сплавів у заданих умовах дії неоднорідних силових полів PDF
A. V. Shiyan
Особливості оцінки зламів зразків під час випробування падаючим вантажем сталі термомеханічної прокатки PDF (Русский)
V. S. Vakhrusheva, Ye. A. Grimalovskaya
Дослідження впливу початкової текстури заготовки на текстуру готових труб зі сплаву титану Ti–3Al–2,5V PDF
V. S. Vakhrusheva, N. V. Gruzin
До визначення області компромісу характеристик якості матеріалів PDF (Русский)
V. N. Volchuk