Вплив міді на переважне орієнтування кристалів у електроосадженному залізі

Ye. V. Kolesnyk

Анотація


Методом рентгенівської дифрактометрії установлено, що введення малих концентрацій іонів міді в електроліт залізнення викликає зміни переважного орієнтування кристалів у покриттях яскраво виражене аксіальне орієнтування <110> змінює орієнтування <211>, характерне для електроосадженого заліза без легування.


Ключові слова


електроосадження; метод рентгенівської дифрактометрії; залізне покриття електроліту; вісьова орієнтація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ковенский И. М. Металловедение покрытий / И. М. Ковенский,

В. В. Поветкин. – Москва : Интермет инжиниринг, 1999. – 296 с.

Czerwinski F. Texture in metallic and ceramic films and coatings / Czerwinski F., Szpunar J. A. // Textures and Microstructures. – 1999. – № 1–4. – Pp. 107–118.

Колесник Е. В. Особенности формирования структуры электроосажденных Fe−Cr покрытий / Е. В. Колесник, М. Т. Величко // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 4. – С. 64–68.

Колесник Е. В. Особенности структурообразования электроосажденных сплавов Fe–Ni / Е. В. Колесник // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5. – С. 62–66.

Колесник Е. В. Структура электроосажденного железа, легированного марганцем / Е. В. Колесник, И. Д. Захаров // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2013. – № 1. – С. 69–72.

Колесник Е. В. Микротвердость и износостойкость электроосажденных сплавов на основе железа / Е. В. Колесник // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ДВНЗ ПДАБА, 2012. – № 1. – С. 58–63.

Колесник Е. В. Изменение совершенства кристаллографической текстуры по толщине электроосажденных железных покрытий /

Е. В. Колесник // Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. –

С. 401–406.

Колесник Е. В. Влияние легирования цинком на текстуру электроосажденного железа / Е. В. Колесник // Металознавство та термічна обробка металів. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 4. – С. 23–27.


Пристатейна бібліографія ГОСТ