Металознавство та термічна обробка металів

Металознавство та термічна обробка металів - професійне наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства та будівництва.

ISSN 2413-7405

Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Видання входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальністями "Матеріалознавство", "Будівельні матеріали та вироби" згідно з постановою Президії ВАК України.

Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 3 (2016)

Зміст

Технічні науки

Втомні властивості високоміцної сталі, мікролегованої комплексом Al − Ti − N PDF (Русский)
Bol'shakov V. I., Uzlov O. V., Drozhevskaya H. V., Kulyk V. V.
Застосування системного підходу до реконструкції житлових будинків PDF (Русский)
Bol'shakov V. I., Volchuk V. N., Dubrov Yu. I.
Використання трубобетону в стиснених елементах каркаса надбудови поверхів малоповерхових житлових будівель PDF (Русский)
Bol'shakov V. I., Savytskyi N. V., Nikiforova T. D., Razumova O. V., Grosman S. O., Kotov N. A.
Вплив крутіння під гідростатичним тиском на формування текстури і властивостей сталі 01ЮТ PDF (Русский)
Kutzova V. Z., Stetsenko G. V., Kotova T. V.
Про вплив дислокаційної субструктури гарячої деформації та мікродобавок бору на формування пластинчастого перліту у процесі безперервного охолодження бунтового прокату PDF (Русский)
Parusov E. V., Gubenko S. I., Sychkov A. B., Sahura L. V.
Вплив нагріву в міжкритичний інтервал температур на фазово-структурні перетворення та механічні властивості низьковуглецевих сталей PDF (Русский)
Tkach T. V.
Наукові школи ДВНЗ ПДАБА PDF
Bol'shakov V. I.
Візит делегації посольства Франції до ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» PDF
Shpakovskaya T. A.