Металознавство та термічна обробка металів

Металознавство та термічна обробка металів - професійне наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства та будівництва.

ISSN 2413-7405

Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Видання входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальністями "Матеріалознавство", "Будівельні матеріали та вироби" згідно з постановою Президії ВАК України.

Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1 (2016): Металознавство та термічна обробка металів

Зміст

Технічні науки

Ми завжди, всі 85 років, відповідали своєму покликанню PDF (Русский)
V. I. Bolshakov
Історія кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів PDF
V. I. Bolshakov, V. I. Kharchenko
До визначення класу металу PDF (Русский)
V. I. Bolshakov, V. N. Volchuk, Yu. I. Dubrov
Про можливість ідентифікації обчислювально незвідних систем PDF (Русский)
V. I. Bolshakov, Yu. I. Dubrov
Розвиток металургійної промисловості в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. (1900–1917) PDF
V. I. Bolshakov, H. P. Yevseeva, A. H. Peretokin
Прогнозування безпечної несної здатності фундаментів мілкого закладення PDF (English)
V. I. Bolshakov, Yu. A. Kirichek, A. V. Trehub
Дослідження взаємозв’язку між характеристиками руйнування та структурними складовими низьковуглецевих мікролегованих сталей PDF
V. I. Bolshakov, D. V. Laukhin, A. V. Beketov, S. V. Ivantsov, V. D. Laukhin
Порівняльні дослідження радіаційнозахисних наповнювачів композиційних матеріалів на основі фосфогіпсового в'яжучого PDF (Русский)
A. F. Bulat, V. A. Ivanov, Ye. L. Zviyagilskiy, K. C. Golov, V. I. Bolshakov
Прогнозування міцності пористих керамічних матеріалів, виготовлених на основі відходів машинобудування та природних мінералів PDF
Yu. S. Povstiana