Металознавство та термічна обробка металів

Металознавство та термічна обробка металів - професійне наукове видання в галузі технічних наук - металознаства, матеріалознавства та будівництва.

ISSN 2413-7405

Програмна мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі розвитку теорії та практики металознавства і термічної обробки металів, а також будівництва.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру наукові статті, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

Видання входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальністями "Матеріалознавство", "Будівельні матеріали та вироби" згідно з постановою Президії ВАК України.

Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05 / від 15.01.2003 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2376 від 09.01.1997 р.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 2 (2016)

Зміст

Технічні науки

Наукова школа доктора технічних наук, професора Володимира Івановича Большакова PDF (Русский)
T. A. Shpakovskaya
Про застосування фрактального формалізму у математичному описі структур PDF (Русский)
V. I. Bolshakov, V. N. Volchuk, Yu. I. Dubrov
Дослідження корозійної стійкості сталіей, мікролегованих алюмінієм, титаном та азотом PDF
V. I. Bolshakov, O. V. Uzlov, H. V. Drozhevska
Спосіб визначення області компромісу критеріїв якості багатокритеріальних технологій PDF (Русский)
V. I. Bolshakov, A. A. Fortigin
Про можливість деформаційного зміцнення стальних оболонок трубобетонних елементів PDF
V. G. Vorobyova, M. A. Kotov
Визначення характеристик міцності і пластичності низьковуглецевої сталі 08пс після КГТ методом індентування PDF (Русский)
V. Z. Kutsova, G. P. Stetsenko
Особливості впливу легуючих елементів на структурно-фазові перетворення у припійних сплавах системи Cu−Mn−Fe−Ni−Si PDF
V. K. Nosenko, G. P. Brekharya, V. Z. Balan, T. Yu. Nikolayeva
Ефективність використання сталевих конструкцій у житлово-цивільному будівництві PDF (Русский)
O. V. Razumova
Застосування термоциклування за температур перитектичного перетворення як спосіб подрібнення карбідних фаз у процесі кристалізації PDF
N. M. Fedorkova, O. A. Balakin, T. M. Myronova, I. O. Semenova