№ 2 (2015)

Металознавство та термічна обробка металів

Зміст

Технічні науки

Перспективи використання листових феритних корозійностійких сталей у харчовій промисловості PDF
V. L. Greshta
Підвищення технологічних та механічних властивостей вторинних силумінів у результаті вдосконалення рафінувально-модифікувальних процесів PDF (Русский)
O. V. Lyutova
Вплив температури аустенітизації на дисперсність перліту вуглецевої сталі PDF (Русский)
E. v. Parusov, V. V. Parusov, L. V. Sagura
Дослідження фізико-механічних властивостей інтерметалідних каталізаторів, отриманих в умовах СВС PDF (Русский)
B. P. Sereda, Yu. А. Belokon’, K. V. Belokon’, D. B. Sereda
Дослідження поверхневої енергії міжфазних границь під час дифузійного γ→α перетворення PDF
G. D. Suhomlin, D. V. Laukhin, А. V. Beketov, А. V. Мashkovskaya
Удосконалення методики визначення спектрального складу границь зерен у низьковуглецевих сталях PDF
G. D. Sukhomlin, Р. Е. Shudro, A. Е. Shudro
Вплив характеристик міцності на закономірності зміни властивостей пластичності конструкційних титанових сплавів PDF (Русский)
A. V. Shiyan